Kamerstuk 35300-XVI-25

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van SAN mbt winstuitkering in de zorg

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 29 oktober 2019
Indiener(s): Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-25.html
ID: 35300-XVI-25

Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 oktober 2019

Conform het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuur ik u, mede namens de Minister en Staatssecretaris van VWS, met deze brief een afschrift van mijn reactie op de brief van SAN met betrekking tot winstuitkering in de zorg1.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins