Stemming

Motie van de leden Van der Staaij en Slootweg over bevorderen dat zorginstellingen zelf de regeldruk verminderen

100,0 %
0,0 %


50PLUS

SGP

DENK

GL

Van Haga

SP

D66

CU

CDA

FvD

PvdA

VVD

PvdD

PVV

vKA


Nr. 81 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN SLOOTWEG

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering stevig inzet op het merkbaar verminderen van de regeldruk in de zorg;

constaterende dat regeldruk niet alleen wordt veroorzaakt door knelpunten op landelijk niveau, maar ook door overbodige verplichtingen van zorginstellingen zelf;

constaterende dat slechts 22% van de medewerkers in de zorg ervaart dat hun werkgever het afgelopen jaar bezig is geweest met het verminderen van de regeldruk;

verzoekt de regering, actief te bevorderen dat iedere zorginstelling aan de slag gaat met het verminderen van regeldruk en zorginstellingen hierbij te ondersteunen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Slootweg


Motie van de leden Van der Staaij en Slootweg over bevorderen dat zorginstellingen zelf de regeldruk verminderen

2019-10-31
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP), Evert Jan Slootweg (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-81.html