Kamerstuk 35300-XVI-53

Motie van de leden Van Gerven en Hijink over realiseren van de eisen van het ziekenhuispersoneel voor een betere cao

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 31 oktober 2019
Indiener(s): Henk van Gerven (SP), Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-53.html
ID: 35300-XVI-53

47,0 %
53,0 %

D66

PVV

CDA

CU

vKA

Van Haga

SGP

50PLUS

VVD

GL

PvdA

SP

DENK

PvdD

FvD


Nr. 53 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN HIJINK

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het ziekenhuispersoneel al maanden actievoert voor een betere cao en voor 5% meer loon;

constaterende dat de regering de motie-Marijnissen c.s. over het verhogen van de lonen in het bedrijfsleven met minimaal 5% heeft omarmd;

van mening dat de regering ook op moet komen voor het ziekenhuispersoneel en hen moet steunen voor het belangrijke werk dat zij dag in, dag uit doen en hen ook behoudt voor de zorgsector in tijden van grote personeelstekorten;

verzoekt de regering, zich maximaal in te zetten voor het realiseren van de eisen van het ziekenhuispersoneel voor een betere cao en 5% meer loon,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Hijink.