Stemming

Motie van het lid Van den Berg over borgen van het publieke belang in de besluitvorming over aanpassing van de acute zorg

100,0 %
0,0 %


PVV

CU

VVD

50PLUS

SGP

D66

GL

CDA

FvD

PvdA

PvdD

vKA

Van Haga

DENK

SP


Nr. 47 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voor de zomer van 2020 met een houtskoolschets acute zorg komt;

constaterende dat de Minister heeft aangegeven hiermee meer regie te willen nemen en dat er een actieve rol van de rijksoverheid nodig is;

constaterende dat momenteel bij aanpassingen in de acute zorg vaak alleen vanuit instellingsbelang wordt geredeneerd;

van mening dat beter geborgd moet worden dat het publieke belang leidend zou moeten zijn in aanpassingen in de acute zorg;

verzoekt de regering, in de houtskoolschets expliciet mee te nemen hoe het publieke belang structureel geborgd wordt in de besluitvorming bij aanpassingen in de acute zorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg


Motie van het lid Van den Berg over borgen van het publieke belang in de besluitvorming over aanpassing van de acute zorg

2019-10-31
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-47.html