Kamerstuk 35300-XVI-79

Motie van het lid Sazias c.s. over een meerjarig fonds voor veilige seniorenwoningen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 31 oktober 2019
Indiener(s): Femke Merel Arissen (vKA), Léonie Sazias (50PLUS), John Kerstens (PvdA), Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-79.html
ID: 35300-XVI-79

47,0 %
53,0 %

SGP

DENK

FvD

PVV

50PLUS

VVD

Van Haga

D66

CU

CDA

PvdA

SP

GL

vKA

PvdD


Nr. 79 MOTIE VAN HET LID SAZIAS C.S.

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de grote vergrijzingsgolf nog moet komen;

overwegende dat we tot op hogere leeftijd thuis blijven wonen en derhalve veilige woningen met passende zorg nodig zijn;

overwegende dat dergelijke woningen duurder zijn dan reguliere woningen;

overwegende dat woningbouwverenigingen belangrijke partners zijn bij het realiseren van betaalbare woningen op grotere schaal;

verzoekt de regering, de conceptontwikkelingen door woningbouwcorporaties van veilige seniorenwoningen met passende zorg financieel te stimuleren door het instellen van een meerjarig fonds,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sazias

Kerstens

Van Kooten-Arissen

Agema.