Kamerstuk 35300-XVI-144

Vergoeding Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad (KID) voor vrouwen zonder mannelijke partner

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 12 december 2019
Indiener(s): Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-144.html
ID: 35300-XVI-144

Nr. 144 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 december 2019

Op 6 november jl. informeerde ik u over de invulling van de subsidieregeling Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad (KID) voor vrouwen zonder mannelijke partner (Kamerstuk 35 300 XVI, nr. 95). In die brief heb ik aangegeven voornemens te zijn de regeling uiterlijk half december te publiceren in de Staatscourant. De regeling is op 6 december gepubliceerd en zal per 1 januari 2020 in werking treden.

In overleg met zorgverzekeraars worden de behandelingen de eerste drie maanden van 2020 ook voor vrouwen zonder mannelijke partner nog door verzekeraars vergoed. Dit biedt de klinieken de voor hen benodigde tijd om zich gereed te maken voor een goede uitvoering van de regeling.

KID-behandelingen bij vrouwen zonder mannelijke partner die vanaf 1 april worden gestart, zullen via de subsidieregeling worden vergoed en dus niet meer vanuit de zorgverzekering. Klinieken maken vanaf dat moment dus gebruik van de reeds gepubliceerde subsidieregeling.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins