Stemming

Motie van de leden Van Kooten-Arissen en Raemakers over het belang van onderzoek naar hersenstamkanker bij kinderen

100,0 %
0,0 %


CDA

PVV

Van Haga

CU

SGP

D66

50PLUS

PvdA

PvdD

FvD

SP

GL

vKA

DENK

VVD


Nr. 83 MOTIE VAN DE LEDEN VAN KOOTEN-ARISSEN EN RAEMAKERS

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de kinderen met hersenstamkanker op dit moment een levensverwachting van slechts twee tot twaalf maanden na diagnose hebben;

overwegende dat hersenstamkanker de meest dodelijke vorm van kanker bij kinderen is;

overwegende dat via de Beschikbaarheidsbijdrage Academische Zorg middelen ter beschikking worden gesteld aan onder andere instellingen die onderzoek en behandeling uitvoeren naar deze zeldzame vormen van kinderkanker;

van mening zijnde dat onderzoek naar een behandeling voor hersenstamkanker belangrijk is om de overlevingskansen te laten toenemen;

verzoekt de regering, om het belang van onderzoek naar hersenstamkanker bij kinderen bij de behandelcentra onder de aandacht te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten-Arissen

Raemakers


Motie van de leden Van Kooten-Arissen en Raemakers over het belang van onderzoek naar hersenstamkanker bij kinderen

2019-10-31
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Rens Raemakers (D66), Femke Merel Arissen (vKA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-83.html