Stemming

Amendement van het lid Kerstens over 2,42 miljoen euro steun aan POH'ers voor ouderenzorg

48,0 %
52,0 %


FvD

PvdD

CDA

Van Haga

PvdA

SGP

CU

DENK

SP

50PLUS

D66

VVD

PVV

GL

vKA


Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID KERSTENS

Ontvangen 31 oktober 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 807 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 807 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement beoogt praktijkondersteuners in de huisartsenzorg (POH) voor ouderenzorg te equiperen om aan de complexe zorgvraag te kunnen voldoen. Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen en hebben daarom meer zorg nodig van de huisartsenpraktijk. Een POH’er is goed in staat om te signaleren wanneer een oudere kwetsbaarder wordt, meer zorg nodig heeft, of wanneer mantelzorgers overbelast raken. Daarmee is de POH’er van onschatbare waarde, maar ook steeds verder overbelast. Door middel van een driejarig programma waarin POH-ouderen in huisartsenpraktijken geplaatst zullen worden, zal worden gemeten hoe zij huisartsen ontzien en de zorg voor thuiswonende ouderen verbeteren. Dit driejarige programma voorziet in extra opleidingen voor huidige POH-ouderen en zijinstromers en het faciliteren van samenwerking met wijkverpleging en programmaleiding. Hiervoor wordt 2,42 miljoen euro vrijgemaakt, verspreid over de jaren 2020, 2021 en 2022. Dekking wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte middelen op artikel 4.

Kerstens


Amendement van het lid Kerstens over 2,42 miljoen euro steun aan POH'ers voor ouderenzorg

2019-10-31
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): John Kerstens (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-31.html