Stemming

Motie van het lid Kerstens over de rol van NOOM bij zorg thuis aan patiënten met een migrantenachtergrond

63,8 %
36,2 %


50PLUS

D66

FvD

DENK

Van Haga

CU

PVV

CDA

SGP

PvdA

PvdD

SP

VVD

vKA

GL


Nr. 71 MOTIE VAN HET LID KERSTENS

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat niet alleen in het verpleeghuis, maar ook «in de wijk» de positie van oudere migranten (cultuur)specifieke aandacht behoeft;

overwegende dat net zoals dat bij het vormgeven en implementeren van cultuurspecifieke zorg in verpleeghuizen gebeurt ook ten aanzien van patiënten met een migrantenachtergrond thuis NOOM, het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten, een positieve rol kan spelen;

verzoekt de regering, in overleg met NOOM te bezien op welke wijze die rol gestalte kan krijgen als ook wat daarvoor, bijvoorbeeld in faciliterende zin, nodig is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens


Motie van het lid Kerstens over de rol van NOOM bij zorg thuis aan patiënten met een migrantenachtergrond

2019-10-31
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): John Kerstens (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-71.html