Stemming

Motie van het lid Sazias c.s. over voorkomen dat zorgverzekeraars korten op het eerstelijnsverblijf en geriatische revalidatiezorg

65,1 %
34,9 %


CDA

PvdA

DENK

D66

PvdD

vKA

50PLUS

SGP

CU

GL

FvD

VVD

PVV

SP

Van Haga


Nr. 78 MOTIE VAN HET LID SAZIAS C.S.

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende het feit dat de doorstroom van ouderen uit ziekenhuizen nog steeds niet op orde is;

overwegende dat er nog steeds een groot gebrek is aan plaatsen voor eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatiezorg én vaste verpleeghuisplaatsen;

overwegende het feit dat er signalen zijn dat zorgverzekeraars zorgorganisaties korten op eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg, als er te veel patiënten niet terug kunnen naar huis na verblijf;

overwegende dat dit het probleem alleen maar erger maakt;

verzoekt de regering, alles op alles te zetten om te voorkomen dat zorgverzekeraars organisaties op deze wijze korten op elv en grz,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sazias

Kerstens

Van Kooten-Arissen

Agema

Ellemeet

Van Gerven

Van der Staaij


Motie van het lid Sazias c.s. over voorkomen dat zorgverzekeraars korten op het eerstelijnsverblijf en geriatische revalidatiezorg

2019-10-31
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP), Henk van Gerven (SP), Léonie Sazias (50PLUS), Femke Merel Arissen (vKA), Fleur Agema (PVV), Corinne Ellemeet (GL), John Kerstens (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-78.html