Stemming

Gewijzigde motie van het lid Westerveld over de evenementenlijst van de Mediawet (t.v.v. 35300-XVI-28)

32,7 %
67,3 %


50PLUS

SGP

PVV

Van Haga

PvdA

vKA

GL

PvdD

DENK

D66

CU

FvD

VVD

CDA

SP


Nr. 142 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID WESTERVELD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 128

Voorgesteld 3 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het mannenvoetbal uitgebreid aan bod komt op openbare televisiekanalen omdat dit als zodanig, en tot in de kleinste details, is afgesproken in de evenementenlijst van de Mediawet 2008;

van mening dat een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen bij de publieke omroep belangrijk is;

constaterende dat de verslaglegging van het eredivisievrouwenvoetbal niet is opgenomen in de Mediawet waardoor het niet verplicht is om de eredivisie van vrouwenvoetbal op de openbare televisie uit te zenden;

verzoekt de regering, om de evenementenlijst van de Mediawet opnieuw onder de loep te nemen, en daarbij haar eigen doelstelling van gelijke behandeling van mannen en vrouwen als uitgangspunt te nemen,

verzoekt de regering tevens, om het eredivisievrouwenvoetbal in de evenementenlijst van de Mediawet op te nemen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld


Gewijzigde motie van het lid Westerveld over de evenementenlijst van de Mediawet (t.v.v. 35300-XVI-28)

2019-12-03
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-142.html