Kamerstuk 35300-XVI-58

Motie van de leden Raemakers en Ellemeet over verhelpen van nelpunten voor langetermijnafspraken over de "LATER-zorg"

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 31 oktober 2019
Indiener(s): Rens Raemakers (D66), Corinne Ellemeet (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-58.html
ID: 35300-XVI-58

100,0 %
0,0 %

SP

PvdD

SGP

PVV

D66

PvdA

CU

DENK

GL

CDA

FvD

50PLUS

Van Haga

vKA

VVD


Nr. 58 MOTIE VAN DE LEDEN RAEMAKERS EN ELLEMEET

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat overlevenden van kinderkanker vaak nog late effecten van de kankerbehandeling krijgen: 75% krijgt minimaal één gezondheidsprobleem en 40% meerdere problemen;

overwegende dat de preventieve «LATER-zorg», zoals gegeven in de gespecialiseerde centra in Utrecht en Nijmegen, uitkomst kan bieden en verergering kan voorkomen;

overwegende dat onduidelijk is of zorgverzekeraars deze innovatieve vorm van zorg voor de toekomst volledig willen vergoeden en het voortbestaan van deze «LATER-poli's» dus onzeker is;

verzoekt de regering, in gesprek te gaan met Zorgverzekeraars Nederland en de gespecialiseerde centra, en daarbij samen te bezien hoe de knelpunten voor langetermijnafspraken over de «LATER-zorg» kunnen worden verholpen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Raemakers

Ellemeet