Stemming

Motie van het lid Agema c.s. over een overheadnorm in de verschillende sectoren van de curatieve zorg

37,6 %
62,4 %


PVV

50PLUS

VVD

vKA

PvdA

DENK

PvdD

D66

FvD

CDA

Van Haga

SGP

GL

SP

CU


Nr. 34 MOTIE VAN HET LID AGEMA C.S.

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering waarschuwt voor de organiseerbaarheid van de zorg en vreest dat waar nu een op zeven mensen in de zorg werkt het in 2040 weleens een op vier zou kunnen zijn;

constaterende dat dat onrealistisch is en dat er dus concrete maatregelen genomen moeten worden;

constaterende dat 52% van de medewerkers in academische ziekenhuizen geen patiëntencontact meer heeft en dat dit percentage de afgelopen jaren toegenomen is in plaats van afgenomen;

constaterende dat deze mensen met behoud van salaris weer een zorgtaak moeten kunnen gaan vervullen;

constaterende dat deze mensen nu al op de loonlijst staan en dus niet van buiten de zorg aangetrokken zouden hoeven te worden;

verzoekt de regering, te komen met een overheadnorm in de verschillende sectoren van de curatieve zorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema

Sazias

Van Kooten-Arissen


Motie van het lid Agema c.s. over een overheadnorm in de verschillende sectoren van de curatieve zorg

2019-10-31
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Fleur Agema (PVV), Femke Merel Arissen (vKA), Léonie Sazias (50PLUS)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-34.html