Kamerstuk 35300-XVI-148

Nader gewijzigde motie van de leden Ellemeet en Dik-Faber over bestaande subsidieregelingen op het gebied van klimaat en milieu toegankelijk maken voor zorginstellingen (t.v.v. 35300-XVI-147)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 17 december 2019
Indiener(s): Corinne Ellemeet (GL), Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-148.html
ID: 35300-XVI-148
Origineel: 35300-XVI-147
Wijzigingen: 35300-XVI-149

Nr. 148 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 147

Voorgesteld 17 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de zorgprofessional hard werkt om mensen beter te maken, maar dat het proces ook klimaatverandering en milieuvervuiling met zich mee brengt, en dit wereldwijd tot ziekte, vroeggeboortes en sterfte leidt,

overwegende dat de zorgsector verantwoordelijk is voor tenminste 7% van de CO2 uitstoot in Nederland en veel afval produceert,

constaterende dat de initiatieven in de zorgsector om de CO2-footprint terug te dringen en het verminderen van afval nog een intensivering kunnen gebruiken,

van mening dat ook de zorgsector een belangrijke bijdrage wil, kan én moet leveren aan het behalen van de klimaatdoelen waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd,

van mening dat ook bij het verduurzamen van de zorgsector de kwaliteit van zorg altijd doorslaggevend is,

verzoekt de regering, te onderzoeken of de bestaande subsidieregelingen op het gebied van klimaat en milieu toegankelijk te maken zijn voor zorginstellingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ellemeet

Dik-Faber