Stemming

Motie van de leden Van der Staaij en Ellemeet over langjarige continuering van het Deltaplan Dementie

94,0 %
6,0 %


PvdA

FvD

D66

DENK

PvdD

GL

vKA

VVD

SGP

Van Haga

50PLUS

PVV

CU

CDA

SP


Nr. 80 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN ELLEMEET

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het aantal mensen met dementie de komende jaren zal verdubbelen en het aantal sterfgevallen ten gevolge van dementie eveneens zeer fors zal toenemen;

van mening dat het Deltaplan Dementie de afgelopen jaren een waardevolle bijdrage leverde aan het verbeteren van de zorg voor mensen met dementie;

constaterende dat het deltaplan in 2020 afloopt;

verzoekt de regering:

  • zorg te dragen voor langjarige continuering van het actieplan;

  • te onderzoeken of het bijbehorende onderzoeksprogramma Memorabel kan worden geïntensiveerd ten opzichte van de huidige situatie;

  • hiervoor bij de volgende begrotingsbehandeling voorstellen te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Ellemeet


Motie van de leden Van der Staaij en Ellemeet over langjarige continuering van het Deltaplan Dementie

2019-10-31
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP), Corinne Ellemeet (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-80.html