Stemming

Motie van de leden Van der Staaij en Ellemeet over langjarige continuering van het Deltaplan Dementie

94,0 %
6,0 %


PvdD

VVD

SGP

Van Haga

50PLUS

CDA

vKA

PvdA

SP

PVV

FvD

D66

DENK

GL

CU


Nr. 80 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN ELLEMEET

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het aantal mensen met dementie de komende jaren zal verdubbelen en het aantal sterfgevallen ten gevolge van dementie eveneens zeer fors zal toenemen;

van mening dat het Deltaplan Dementie de afgelopen jaren een waardevolle bijdrage leverde aan het verbeteren van de zorg voor mensen met dementie;

constaterende dat het deltaplan in 2020 afloopt;

verzoekt de regering:

  • zorg te dragen voor langjarige continuering van het actieplan;

  • te onderzoeken of het bijbehorende onderzoeksprogramma Memorabel kan worden geïntensiveerd ten opzichte van de huidige situatie;

  • hiervoor bij de volgende begrotingsbehandeling voorstellen te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Ellemeet


Motie van de leden Van der Staaij en Ellemeet over langjarige continuering van het Deltaplan Dementie

2019-10-31
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Corinne Ellemeet (GL), Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-80.html