Kamerstuk 35300-XVI-117

Motie van de leden Van der Staaij en Voordewind over het aanbod van programma's voor relatieversterking vergroten en verankeren

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 18 november 2019
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP), Joël Voordewind (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-117.html
ID: 35300-XVI-117

21,5 %
78,5 %

CU

FvD

PVV

GL

DENK

Van Haga

VVD

vKA

PvdD

SGP

50PLUS

CDA

PvdA

SP

D66


Nr. 117 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN VOORDEWIND

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de inspecties erop wijzen dat de zwaarte van de problematiek in de jeugdzorg is toegenomen door «veel complexe echtscheidingen»;

overwegende dat het kennelijk van belang is om te investeren in stabiele en duurzame relaties om de druk op de jeugdzorg te verlichten;

verzoekt de regering om, onder andere met de VNG, te onderzoeken hoe het aanbod van programma's voor relatieversterking kan worden vergroot en deze steviger worden verankerd in het beleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Voordewind