Stemming

Motie van het lid Bergkamp over het creëren van een meldpunt voor knelpunten rondom nieuwe woonvormen

100,0 %
0,0 %


PvdA

CU

vKA

PvdD

DENK

50PLUS

VVD

CDA

PVV

SGP

FvD

Van Haga

D66

SP

GL


Nr. 55 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mensen zo lang mogelijk veilig en plezierig in hun woning en leefomgeving oud willen worden;

overwegende dat de regering om dit te ondersteunen de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg in het leven heeft geroepen alsmede de Taskforce Wonen en Zorg is gestart, zodat de totstandkoming van nieuwe woonvormen wordt gefaciliteerd en gestimuleerd;

constaterende dat wet- en regelgeving soms knellend kan werken en gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen en particuliere initiatieven deze knelpunten dan moeten kunnen delen zodat deze aangepakt kunnen worden;

verzoekt de regering, om in overleg met de Taskforce Wonen en Zorg een toegankelijk meldpunt te creëren waar gemeenten, woningbouwcorporaties, zorginstellingen en particuliere initiatieven knelpunten kunnen melden, zodat deze tijdig opgepakt worden, en de Tweede Kamer over de gemelde knelpunten en oplossingen jaarlijks te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp


Motie van het lid Bergkamp over het creëren van een meldpunt voor knelpunten rondom nieuwe woonvormen

2019-10-31
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-55.html