Stemming

Motie van de leden Van den Berg en Veldman over mogelijkheden om productlocaties voor geneesmiddelen naar Nederland te halen

100,0 %
0,0 %


Van Haga

FvD

CU

SGP

SP

VVD

GL

PvdA

D66

vKA

50PLUS

CDA

PVV

PvdD

DENK


Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN VELDMAN

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat we te afhankelijk zijn geworden van landen buiten Europa als het gaat om productie van medicijnen;

overwegende dat de Minister heeft aangegeven in Europees verband te willen agenderen om een onderzoek te doen naar productie van geneesmiddelen in Europa en dat Frankrijk inmiddels al met concrete plannen bezig is;

van mening dat het produceren van geneesmiddelen gezien moet worden als een proces van vitaal belang;

verzoekt de regering, te laten onderzoeken wat de mogelijkheden en kansen zijn om productielocaties voor geneesmiddelen naar Nederland te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg

Veldman


Motie van de leden Van den Berg en Veldman over mogelijkheden om productlocaties voor geneesmiddelen naar Nederland te halen

2019-10-31
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Hayke Veldman (VVD), Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-48.html