Stemming

Motie van het lid Westerveld over het versterken van uitkeringen en sociale regelingen voor ouders

36,2 %
63,8 %


PvdD

SGP

DENK

D66

SP

VVD

CDA

PVV

CU

GL

Van Haga

FvD

vKA

PvdA

50PLUS


Nr. 104 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat kwetsbare jongeren naast hun behandelaars ook terugvallen op hun directe omgeving;

overwegende dat mensen in de directe omgeving niet altijd weten hoe zij jongeren het best kunnen ondersteunen;

constaterende dat mensen in de directe omgeving hun rol beter kunnen vervullen en beter kunnen bijdragen aan herstel als zij beschikken over de juiste kennis en middelen;

verzoekt de regering, met gemeenten afspraken te maken over het versterken van uitkeringen en sociale regelingen voor ouders van jongeren met een psychische en/of chronische aandoening;

verzoekt de regering tevens, de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld


Motie van het lid Westerveld over het versterken van uitkeringen en sociale regelingen voor ouders

2019-11-18
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-104.html