Stemming

Motie van het lid Van Gerven over onderzoek naar het salaris van medisch specialisten in msb's

45,6 %
54,4 %


50PLUS

vKA

DENK

CDA

Van Haga

CU

SP

PVV

PvdA

PvdD

FvD

GL

D66

VVD

SGP


Nr. 54 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de salarissen van medisch specialisten verenigd in medisch specialistische bedrijven vaak niet transparant zijn, gezien het feit dat van de 68 bedrijven slechts drie bedrijven een jaarrekening hebben gedeponeerd waaruit op te maken is wat de verdiensten zijn van deze medisch specialisten;

constaterende dat uit onderzoek van Zorgvisie en BDO blijkt dat het gemiddelde salaris van medisch specialisten die werkzaam zijn in medisch specialistische bedrijven rond de € 260.000 euro bedraagt;

van mening dat het ongewenst is dat medisch specialisten die werkzaam zijn in medisch specialistische bedrijven, een inkomen hebben dat hoger is dan het inkomen van een ziekenhuisbestuurder of andere medisch specialisten in loondienst;

verzoekt de regering, te onderzoeken wat het werkelijke salaris is van medisch specialisten die verenigd zijn in medisch specialistische bedrijven en tevens te onderzoeken hoe deze medisch specialisten onder de Wet Normering Topinkomens kunnen worden gebracht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven


Motie van het lid Van Gerven over onderzoek naar het salaris van medisch specialisten in msb's

2019-10-31
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-54.html