Stemming

Motie van het lid Ploumen over in de contourennota beschrijven van de rol en meerwaarde van zorgverzekeraars

47,0 %
53,0 %


PvdA

vKA

Van Haga

GL

PVV

50PLUS

CU

CDA

DENK

FvD

PvdD

D66

SP

SGP

VVD


Nr. 62 MOTIE VAN HET LID PLOUMEN

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet vóór de zomer 2020 een contourennota heeft toegezegd over de toekomst van de zorg en mogelijke aanpassing van het stelsel;

overwegende dat onvoldoende bekend is in hoeverre zorgverzekeraars hun rol binnen het huidige stelsel voldoende invullen;

verzoekt de regering, in de contourennota ook de rol en meerwaarde van zorgverzekeraars binnen het stelsel te beschrijven en daarbij mogelijke aanpassingen aan te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ploumen


Motie van het lid Ploumen over in de contourennota beschrijven van de rol en meerwaarde van zorgverzekeraars

2019-10-31
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Lilianne Ploumen (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-62.html