Stemming

Motie van het lid Kerstens c.s. over zorg thuis aan kwetsbare patiënten door de specialist ouderengeneeskunde

100,0 %
0,0 %


CU

FvD

PVV

DENK

D66

SGP

CDA

PvdD

vKA

SP

GL

50PLUS

VVD

Van Haga

PvdA


Nr. 67 MOTIE VAN HET LID KERSTENS C.S.

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de specialist ouderengeneeskunde in een ontzettende behoefte voorziet, niet alleen in verpleeghuizen maar ook van kwetsbare patiënten thuis;

constaterende dat zorgverzekeraars in de voorwaarden die ze voor dat laatste stellen echter onnodige belemmeringen opwerpen;

verzoekt de regering, zorgverzekeraars ertoe te bewegen zodanige maatregelen te nemen dat de specialist ouderengeneeskunde per 1 januari 2020 ook in de wijk bij kwetsbare patiënten thuis zorg kan verlenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens

Slootweg

Ellemeet


Motie van het lid Kerstens c.s. over zorg thuis aan kwetsbare patiënten door de specialist ouderengeneeskunde

2019-10-31
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): John Kerstens (PvdA), Corinne Ellemeet (GL), Evert Jan Slootweg (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-67.html