Kamerstuk 35300-XVI-27

Amendement van het lid Ploumen over 30 miljoen voor kraamverzorgenden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 31 oktober 2019
Indiener(s): Lilianne Ploumen (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-27.html
ID: 35300-XVI-27

32,7 %
67,3 %

FvD

VVD

GL

DENK

vKA

D66

CDA

CU

50PLUS

SP

PvdD

Van Haga

PvdA

PVV

SGP


Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID PLOUMEN

Ontvangen 31 oktober 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Curatieve zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 30.000 (x € 1.000).

II

In artikel 11 Nog onverdeeld worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 30.000 (x € 1.000).

Toelichting

Als prille ouder wil je zeker zijn van goede zorg voor je pasgeboren baby. Goede zorg begint bij mensen, de zorgprofessionals die hard werken om ouder en kind een goede start te bieden. De kraamverzorgenden dreigen nu kopje onder te gaan. Een tekort aan collega’s, een oplopende werkdruk en lage salarissen dreigt hen de das om te doen. Dit amendement beoogt een overbruggingsregeling voor de tarieven kraamzorguren te bewerkstelligen in aanloop naar het kostenonderzoek van de NZA dat pas effect zal hebben op de tarieven van 2020.

Dekking wordt gevonden in een verlaging van artikel 11 in de vorm van een taakstelling die in de loop van het jaar 2020 weer opgevuld kan worden met onderuitputting op de begroting.

Ploumen