Stemming

Motie van de leden Peters en Wörsdörfer over vereenvoudiging van de klacht- en beroepsprocedures

100,0 %
0,0 %


vKA

Van Haga

CDA

FvD

DENK

SGP

SP

VVD

GL

D66

CU

PvdD

50PLUS

PVV

PvdA


Nr. 106 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN WÖRSDÖRFER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ieder mens het recht heeft om een klacht in te dienen en dat beroepsprocedures altijd mogelijk moeten zijn;

constaterende dat dit binnen de jeugdbeschermingsketen op wel heel veel verschillende manieren mogelijk is;

constaterende dat jeugdzorgwerkers zich daarom soms tot twee jaar lang moeten verantwoorden rondom één enkel incident;

constaterende dat desondanks niet alle ouders zich gehoord voelen en jeugdwerkers onder zware druk komen te staan;

overwegende dat een heldere en eenduidige klacht- en beroepsregeling binnen de jeugdbeschermingsketen noodzakelijk is;

verzoekt de regering, om in overleg te treden met belangenorganisaties, onderzoekers en ervaringsdeskundigen om te komen tot een sterke vereenvoudiging van de klacht- en beroepsprocedures, en de Kamer ieder halfjaar over de voortgang hiervan te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Wörsdörfer


Motie van de leden Peters en Wörsdörfer over vereenvoudiging van de klacht- en beroepsprocedures

2019-11-18
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Martin Wörsdörfer (VVD), René Peters (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-106.html