Stemming

Motie van het lid Ploumen c.s. over afschaffen van de eigen bijdrage voor de poliklinische bevalling zonder medische indicatie

47,0 %
53,0 %


DENK

PVV

VVD

vKA

FvD

D66

GL

Van Haga

CU

SGP

SP

CDA

PvdA

PvdD

50PLUS


Nr. 64 MOTIE VAN HET LID PLOUMEN C.S.

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat elke vrouw zelf moet kunnen kiezen waar zij wil bevallen;

verzoekt de regering, te onderzoeken of het mogelijk is de eigen bijdrage voor de poliklinische bevalling zonder medische indicatie per 2021 af te schaffen en de Kamer daarover te informeren vóór het overleg met de Kamer over het pakketbeheer in juni 2020,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ploumen

Agema

Ellemeet


Motie van het lid Ploumen c.s. over afschaffen van de eigen bijdrage voor de poliklinische bevalling zonder medische indicatie

2019-10-31
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Fleur Agema (PVV), Lilianne Ploumen (PvdA), Corinne Ellemeet (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-64.html