Kamerstuk 35300-XVI-56

Motie van de leden Bergkamp en Geluk-Poortvliet over een landelijk normenkader met verantwoordelijkheden en streefcijfers voor het hulpmiddelenbeleid

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 31 oktober 2019
Indiener(s): Lenny Geluk-Poortvliet (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-56.html
ID: 35300-XVI-56

100,0 %
0,0 %

PvdD

PvdA

CU

SGP

CDA

GL

VVD

FvD

DENK

D66

vKA

Van Haga

SP

50PLUS

PVV


Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN GELUK-POORTVLIET

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit recente berichtgeving van Kassa blijkt dat mensen nog steeds problemen ervaren bij het aanvragen van (complexe) hulpmiddelen;

overwegende dat de «Veranderagenda knelpunten Wmo-hulpmiddelen» en bestuurlijke afspraken, voortvloeiend uit de aangenomen motie Bergkamp/Geluk-Poortvliet, nog onvoldoende leiden tot de gewenste verandering;

verzoekt de regering:

  • om in samenspraak met betrokken partijen, zoals cliëntenorganisaties, de VNG en de leveranciers van hulpmiddelen, een realisatieplan te maken, zodat de aanbevelingen uit eerdere onderzoeken en bestuurlijke afspraken gerealiseerd worden;

  • om de regionale inkoop van hulpmiddelen te stimuleren;

  • om samen met eerdergenoemde partijen te komen tot een landelijk normenkader waarin de verantwoordelijkheden van alle partijen en streefcijfers voor het hulpmiddelenbeleid worden opgenomen, en de Tweede Kamer over de voortgang van deze acties voor de zomer van 2020 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Geluk-Poortvliet