Kamerstuk 35300-XVI-30

Amendement van het lid Renkema over 7 miljoen euro voor het opleiden van honderd extra gz-psychologen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 31 oktober 2019
Indiener(s): Wim-Jan Renkema (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-30.html
ID: 35300-XVI-30

98,0 %
2,0 %

D66

GL

PVV

vKA

PvdA

FvD

SP

Van Haga

CDA

PvdD

50PLUS

DENK

SGP

CU

VVD


Nr. 30 AMENDEMENT VAN HET LID RENKEMA

Ontvangen 31 oktober 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Curatieve Zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 7.000 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 7.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt dat vanaf 2020 honderd extra gz-psychologen kunnen worden opgeleid. Dat heeft tweeërlei redenen. De wachttijden in de (jeugd) geestelijke gezondheidszorg enerzijds worden mede veroorzaakt door het tekort aan gespecialiseerde hulpverleners, waaronder gekwalificeerde gz-psychologen. Al jarenlang is er structureel meer behoefte aan opgeleide gz-psychologen, maar vanwege achterblijvende financiering blijft het aanbod beperkt. Anderzijds wordt de keten van opgeleide psychologen om deze manier kwantitatief versterkt. Het opleiden van meer gz-psychologen, gaat leiden tot een doorstroom naar klinisch psychologen, waar nu ook een tekort is. Een opleidingsplaats kost gemiddeld circa € 35.000 volgens het meest recente prijspeil van de Nederlandse Zorgautoriteit. Een opleiding tot gz-psycholoog duurt twee jaar. Om honderd extra gz-psychologen op te leiden gedurende twee jaar is een incidenteel bedrag gemoeid van € 7 miljoen. De dekking kan worden gevonden in de niet-juridisch verplichte middelen van artikel 2.

Renkema