Kamerstuk 35300-XVI-130

Motie van het lid Van Nispen over compensatie voor het nadeel vanwege de verruiming van de sportvrijstelling

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 2 december 2019
Indiener(s): Michiel van Nispen (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-130.html
ID: 35300-XVI-130

34,0 %
66,0 %

50PLUS

Van Haga

D66

GL

VVD

PVV

DENK

PvdD

vKA

FvD

CU

PvdA

CDA

SGP

SP


Nr. 130 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, te garanderen dat gemeenten zo snel mogelijk volledig gecompenseerd worden voor het nadeel dat zij lijden vanwege de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari 2019,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen