Stemming

Motie van de leden Van der Staaij en Voordewind over het aanbod van programma's voor relatieversterking vergroten en verankeren

21,5 %
78,5 %


DENK

CDA

PVV

GL

Van Haga

vKA

SGP

D66

FvD

VVD

PvdD

PvdA

SP

CU

50PLUS


Nr. 117 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN VOORDEWIND

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de inspecties erop wijzen dat de zwaarte van de problematiek in de jeugdzorg is toegenomen door «veel complexe echtscheidingen»;

overwegende dat het kennelijk van belang is om te investeren in stabiele en duurzame relaties om de druk op de jeugdzorg te verlichten;

verzoekt de regering om, onder andere met de VNG, te onderzoeken hoe het aanbod van programma's voor relatieversterking kan worden vergroot en deze steviger worden verankerd in het beleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Voordewind


Motie van de leden Van der Staaij en Voordewind over het aanbod van programma's voor relatieversterking vergroten en verankeren

2019-11-18
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP), Joël Voordewind (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-117.html