Kamerstuk 35300-XVI-71

Motie van het lid Kerstens over de rol van NOOM bij zorg thuis aan patiënten met een migrantenachtergrond

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 31 oktober 2019
Indiener(s): John Kerstens (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-71.html
ID: 35300-XVI-71

63,8 %
36,2 %

PvdD

vKA

GL

D66

50PLUS

DENK

PVV

SP

VVD

FvD

Van Haga

CU

CDA

SGP

PvdA


Nr. 71 MOTIE VAN HET LID KERSTENS

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat niet alleen in het verpleeghuis, maar ook «in de wijk» de positie van oudere migranten (cultuur)specifieke aandacht behoeft;

overwegende dat net zoals dat bij het vormgeven en implementeren van cultuurspecifieke zorg in verpleeghuizen gebeurt ook ten aanzien van patiënten met een migrantenachtergrond thuis NOOM, het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten, een positieve rol kan spelen;

verzoekt de regering, in overleg met NOOM te bezien op welke wijze die rol gestalte kan krijgen als ook wat daarvoor, bijvoorbeeld in faciliterende zin, nodig is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens