Kamerstuk 35300-XVI-62

Motie van het lid Ploumen over in de contourennota beschrijven van de rol en meerwaarde van zorgverzekeraars

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 31 oktober 2019
Indiener(s): Lilianne Ploumen (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-62.html
ID: 35300-XVI-62

47,0 %
53,0 %

D66

50PLUS

Van Haga

PvdD

CDA

PvdA

CU

DENK

FvD

SP

SGP

GL

PVV

vKA

VVD


Nr. 62 MOTIE VAN HET LID PLOUMEN

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet vóór de zomer 2020 een contourennota heeft toegezegd over de toekomst van de zorg en mogelijke aanpassing van het stelsel;

overwegende dat onvoldoende bekend is in hoeverre zorgverzekeraars hun rol binnen het huidige stelsel voldoende invullen;

verzoekt de regering, in de contourennota ook de rol en meerwaarde van zorgverzekeraars binnen het stelsel te beschrijven en daarbij mogelijke aanpassingen aan te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ploumen