Kamerstuk 35300-XVI-154

Jaarplanning 2020 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 23 januari 2020
Indiener(s): Paul Blokhuis (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU), Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD), Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-154.html
ID: 35300-XVI-154

Nr. 154 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VOOR MEDISCHE ZORG EN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 januari 2020

U heeft, namens de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verzocht om een overzicht te verstrekken van de stukken die wij voornemens zijn in 2020 aan uw Kamer te sturen.

Hierbij zenden wij u een overzicht van de brieven die wij voornemens zijn in 2020 aan uw Kamer te sturen1. De ervaring leert dat op het brede terrein van de volksgezondheid, welzijn en sport zich tal van actuele ontwikkelingen kunnen voordoen die ook om een reactie vragen. Het kan zijn dat deze ontwikkelingen van invloed zijn op de timing van reeds aangekondigde stukken. Om die reden benadrukken wij dat de planning een indicatief karakter heeft.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis