Kamerstuk 35300-XVI-74

Motie van de leden lid Dik-Faber en Veldman over het verankeren van "Samen Beslissen" in opleidingen en bijscholingen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 31 oktober 2019
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU), Hayke Veldman (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-74.html
ID: 35300-XVI-74

100,0 %
0,0 %

PvdD

SP

vKA

PVV

Van Haga

CU

GL

FvD

50PLUS

SGP

CDA

VVD

D66

PvdA

DENK


Nr. 74 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VELDMAN

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het goede gesprek in de spreekkamer, waarbij arts en patiënt samen beslissen over de behandeling, leidt tot betere zorg;

overwegende dat «Samen Beslissen» onderdeel is van landelijke opleidingsplannen en er ook afspraken over zijn gemaakt in de hoofdlijnenakkoorden;

overwegende dat opleidingsinstituten op verschillende manieren vormgeven aan «Samen Beslissen» en niet voor alle opleidingsrichtingen een onderwijsprogramma over «Samen Beslissen» beschikbaar is;

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke manier «Samen Beslissen» beter in de opleidingen en bijscholingen verankerd kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Veldman