Kamerstuk 35300-XVI-124

Amendement van het lid Rudmer Heerema over middelen voor topsportende scholieren in gezinnen met armoede

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 29 november 2019
Indiener(s): Rudmer Heerema (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-124.html
ID: 35300-XVI-124

94,7 %
5,3 %

PVV

PvdA

FvD

Van Haga

D66

CU

DENK

SP

VVD

PvdD

GL

CDA

vKA

50PLUS

SGP


Nr. 124 AMENDEMENT VAN HET LID RUDMER HEEREMA

Ontvangen 29 november 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 6 Sport en bewegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 50 (x € 1.000).

II

In artikel 6 Sport en bewegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 50 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt € 50.000 beschikbaar gesteld aan NOC*NSF en wordt dit toegevoegd aan de reeds gecreëerde financiële faciliteit bij amendement 35 300 VIII, nr. 124 en motie 35 300 VIII, nr. 40. Deze voorziening is bedoeld om talentvolle sporters in het basis- of voortgezet onderwijs die opgroeien in gezinnen in armoede te ondersteunen zoals ook beschreven in amendement 35 300 VIII, nr. 124.

De dekking wordt gevonden in artikel 6.

Rudmer Heerema