Kamerstuk 35300-XVI-143

Gewijzigde motie van de leden Diertens en Westerveld over het opnemen van ambitieuze streefcijfers voor vrouwen in bondsbesturen (t.v.v. 35300-XVI-138)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 3 december 2019
Indiener(s): Antje Diertens (D66), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-143.html
ID: 35300-XVI-143
Origineel: 35300-XVI-138

45,3 %
54,7 %

DENK

SP

Van Haga

PVV

50PLUS

D66

PvdD

FvD

CDA

vKA

PvdA

GL

SGP

CU

VVD


Nr. 143 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIERTENS EN WESTERVELD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 138

Voorgesteld 3 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de diversiteit in bondsbesturen, waaronder het aandeel vrouwen, achterblijft en ondanks beleidsinzet nauwelijks toeneemt,

overwegende dat de Code goed sportbestuur nu wordt herzien, met daarbij ook als doel om diversiteit in de sport te stimuleren, en jaarlijks zal worden gemonitord,

verzoekt de regering, om met de bondsbesturen in gesprek te gaan over het opnemen van een ambitieuze streefcijfers voor vrouwen in bondsbesturen in de Code goed sportbestuur,

verzoekt de regering, de effecten van de vernieuwde Code goed sportbestuur nauwlettend te volgen en indien het aandeel vrouwen bij sportbesturen nog steeds achterblijft opties te verkennen om de ambities zoals geformuleerd in de vernieuwde Code goed sportbestuur te bekrachtigen door deze bijvoorbeeld op te nemen in de subsidievoorwaarden voor sportbonden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Diertens

Westerveld