Kamerstuk 35300-XVI-33

Motie van de leden Agema en Van Kooten-Arissen over het terugbrengen van de overhead in de langdurige zorg naar maximaal 7%

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 31 oktober 2019
Indiener(s): Femke Merel Arissen (vKA), Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-33.html
ID: 35300-XVI-33

37,6 %
62,4 %

SGP

FvD

CDA

DENK

CU

vKA

SP

VVD

Van Haga

D66

PvdD

50PLUS

PvdA

PVV

GL


Nr. 33 MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN VAN KOOTEN-ARISSEN

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering waarschuwt voor de organiseerbaarheid van de zorg en vreest dat waar nu één op de zeven mensen in de zorg werkt het in 2040 weleens één op de vier zou kunnen zijn;

constaterende dat dat onrealistisch is en dat er dus concrete maatregelen genomen moeten worden;

constaterende dat de overhead in de langdurige zorg gestegen is van 13% naar ruim 16%, terwijl de best presterende instellingen 5% tot 7% overhead hebben;

constaterende dat zo ongeveer 50.000 medewerkers met behoud van salaris weer een zorgtaak zouden kunnen gaan vervullen wanneer de gemiddelde overhead 7% zou zijn;

constaterende dat deze mensen nu al op de loonlijst staan en dus niet van buiten de zorg aangetrokken zouden hoeven te worden;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat de overhead in de langdurige zorg teruggebracht wordt naar ten hoogste 7% en te bezien of een werkvloerbonus een goed middel is om dit te bewerkstelligen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema

Van Kooten-Arissen