Stemming

Motie van het lid Sazias c.s. over beter inzetten op preventie van dementie

100,0 %
0,0 %


CDA

GL

50PLUS

SP

D66

VVD

PvdA

DENK

vKA

SGP

CU

Van Haga

PvdD

FvD

PVV


Nr. 77 MOTIE VAN HET LID SAZIAS C.S.

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegend dat de verwachting is dat het aantal mensen met dementie explosief zal gaan stijgen;

overwegende de hoge ziektelast en het persoonlijk leed van dementie, voor de betrokkene zelf én voor mantelzorgers;

overwegende de hoge kosten van de zorg voor dementerenden;

overwegende het feit dat er steeds meer consensus komt over de positieve effecten van preventie bij dementie, met name gericht op beïnvloedbare factoren als lichaamsbeweging en voedingspatroon;

overwegende het feit dat deskundigen schatten dat er een besparingspotentieel tot 2 miljard ligt;

overwegende het Deltaplan Dementie en de activiteiten die de regering al ontplooit om te komen tot een dementievriendelijke samenleving;

verzoekt de regering om, zo nodig in overleg met deskundigen en andere betrokken partijen, te bezien hoe er structureel beter ingezet kan worden op preventie van dementie, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sazias

Van Kooten-Arissen

Ellemeet

Ploumen

Agema

Van der Staaij

Van Esch


Motie van het lid Sazias c.s. over beter inzetten op preventie van dementie

2019-10-31
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): van Esch , Léonie Sazias (50PLUS), Lilianne Ploumen (PvdA), Femke Merel Arissen (vKA), Fleur Agema (PVV), Corinne Ellemeet (GL), Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-77.html