Kamerstuk 35300-XVI-50

Motie van het lid Hijink over een alternatieve financiering van de Zorgverzekeringswet

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 31 oktober 2019
Indiener(s): Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-50.html
ID: 35300-XVI-50

43,6 %
56,4 %

SGP

D66

50PLUS

VVD

SP

FvD

PvdD

CDA

Van Haga

GL

CU

DENK

vKA

PVV

PvdA


Nr. 50 MOTIE VAN HET LID HIJINK

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de lage inkomens en middeninkomens onevenredig zwaar belast worden als gevolg van de maandelijkse premie en het eigen risico;

constaterende dat het Centraal Planbureau, het CPB, heeft berekend dat 75% van de huishoudens erop vooruitgaat als de zorgkosten op inkomensafhankelijke wijze uit de belastingen worden betaald;

constaterende dat een meerderheid van de bevolking voorstander is van het voorstel voor een alternatieve financiering van de Zorgverzekeringswet;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een alternatieve financiering van de Zorgverzekeringswet waarbij de nominale zorgpremie, het eigen risico en de zorgtoeslag komen te vervallen en de inkomensafhankelijke bijdrage en de inkomstenbelasting worden verhoogd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink