Stemming

Motie van de leden Raemakers en Ellemeet over verhelpen van nelpunten voor langetermijnafspraken over de "LATER-zorg"

100,0 %
0,0 %


PVV

D66

PvdA

SP

GL

CU

Van Haga

vKA

CDA

DENK

VVD

FvD

PvdD

SGP

50PLUS


Nr. 58 MOTIE VAN DE LEDEN RAEMAKERS EN ELLEMEET

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat overlevenden van kinderkanker vaak nog late effecten van de kankerbehandeling krijgen: 75% krijgt minimaal één gezondheidsprobleem en 40% meerdere problemen;

overwegende dat de preventieve «LATER-zorg», zoals gegeven in de gespecialiseerde centra in Utrecht en Nijmegen, uitkomst kan bieden en verergering kan voorkomen;

overwegende dat onduidelijk is of zorgverzekeraars deze innovatieve vorm van zorg voor de toekomst volledig willen vergoeden en het voortbestaan van deze «LATER-poli's» dus onzeker is;

verzoekt de regering, in gesprek te gaan met Zorgverzekeraars Nederland en de gespecialiseerde centra, en daarbij samen te bezien hoe de knelpunten voor langetermijnafspraken over de «LATER-zorg» kunnen worden verholpen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Raemakers

Ellemeet


Motie van de leden Raemakers en Ellemeet over verhelpen van nelpunten voor langetermijnafspraken over de "LATER-zorg"

2019-10-31
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Rens Raemakers (D66), Corinne Ellemeet (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-58.html