Kamerstuk 35300-XVI-48

Motie van de leden Van den Berg en Veldman over mogelijkheden om productlocaties voor geneesmiddelen naar Nederland te halen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 31 oktober 2019
Indiener(s): Hayke Veldman (VVD), Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-48.html
ID: 35300-XVI-48

100,0 %
0,0 %

D66

vKA

Van Haga

FvD

VVD

50PLUS

CDA

CU

PVV

PvdD

SGP

SP

GL

PvdA

DENK


Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN VELDMAN

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat we te afhankelijk zijn geworden van landen buiten Europa als het gaat om productie van medicijnen;

overwegende dat de Minister heeft aangegeven in Europees verband te willen agenderen om een onderzoek te doen naar productie van geneesmiddelen in Europa en dat Frankrijk inmiddels al met concrete plannen bezig is;

van mening dat het produceren van geneesmiddelen gezien moet worden als een proces van vitaal belang;

verzoekt de regering, te laten onderzoeken wat de mogelijkheden en kansen zijn om productielocaties voor geneesmiddelen naar Nederland te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg

Veldman