Stemming

Motie van het lid Hijink over evalueren van artikel 121 van de Zorgverzekeringswet

47,0 %
53,0 %


SP

VVD

50PLUS

Van Haga

PvdA

D66

DENK

SGP

CU

vKA

FvD

CDA

PVV

GL

PvdD


Nr. 51 MOTIE VAN HET LID HIJINK

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Algemene Rekenkamer onderzoek doet bij alle ministeries, overheidsorganisaties die onder het Rijk vallen en rechtspersonen met een wettelijke taak (rwt's) om te controleren hoe deze instanties de krachtens de wet ingestelde heffingen besteden;

constaterende dat zorgverzekeraars die de Zorgverzekeringswet uitvoeren rwt's, rechtspersonen met een wettelijk taak, zijn die grote sommen publiek geld beheren;

constaterende dat op grond van de Zorgverzekeringswet zorgverzekeraars zijn uitgesloten van het toezicht door de Algemene Rekenkamer;

verzoekt de regering, artikel 121 van de Zorgverzekeringswet te evalueren en te onderzoeken of deze herzien moet worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink


Motie van het lid Hijink over evalueren van artikel 121 van de Zorgverzekeringswet

2019-10-31
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Maarten Hijink (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-51.html