Kamerstuk 35300-XVI-158

Reisagenda bewindspersonen van VWS in de eerste helft van 2020

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 11 maart 2020
Indiener(s): Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-158.html
ID: 35300-XVI-158

Nr. 158 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 maart 2020

Graag wil ik u hierbij informeren over de voorgenomen reizen van de bewindspersonen van VWS in de eerste helft van 2020. Zelf leg ik in deze periode een werkbezoek af aan Canada en de Verenigde Staten op het terrein van jeugdzorg en ouderenzorg.

De Minister voor Medische Zorg en Sport neemt onder andere deel aan de economische missie onder leiding van de Minister-President naar Mexico en Texas en hij zal aanwezig zijn bij de Olympische en Paralympische spelen. Ook is hij voornemens deel te nemen aan de EU-gezondheidsraden in het voorjaar en de zomer en de ingelaste raden inzake het nieuwe coronavirus. Vanwege COVID-19 zal hij niet meer deelnemen aan het Staatsbezoek, gecombineerd met een economische missie, naar Indonesië van 9 tot en met 14 maart. Minister van Staat mevrouw Dekker zal hem hier vervangen.

De Staatssecretaris zal Brussel en mogelijk een aantal, nader te bepalen, landen bezoeken in het kader van zijn speerpunt op het terrein van het toewerken naar een Rookvrije generatie. In dit licht organiseert Nederland tevens later dit jaar de grote tabaksconferentie. Daarnaast zal hij deelnemen aan de World Health Assembly in Geneve.

Datum

Wie

Waar

WAT

18 maart

Min MZS

Brussel

Deelname high level panel geneesmiddelentekorten

19–24 april

min VWS

VS/Canada

Werkbezoek VS en Canada

20–24 april

min MZS

VS/Mexico

Economische Missie Texas/ Mexico

29–30 april

min MZS/Stas*

Zagreb

Informele EU Gezondheidsraad

* Wordt tzt bekeken aan de hand van de agenda.

17–21 mei

Stas

Geneve

World Health Assembly

9–11 juni

Stas

IJsland

Werkbezoek IJslands preventiemodel

12 juni

min MZS/Stas*

Luxemburg

Formele EU Gezondheidsraad

* Wordt tzt bekeken aan de hand van de agenda.

16–17 juli

min MZS/Stas*

Bonn

Informele EU gezondheidsraad

* Wordt tzt bekeken aan de hand van de agenda.

28 juli–3 augustus

min MZS

Japan

Olympische Spelen

24–30 augustus

min MZS

Japan

Paralympische Spelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge