Kamerstuk 35300-XVI-139

Motie van de leden Van Aalst en Helder over onbedoelde neveneffecten van het antiwitwasbeleid in de sport tegengaan

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 2 december 2019
Indiener(s): Lilian Helder (PVV), Roy van Aalst (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-139.html
ID: 35300-XVI-139

47,3 %
52,7 %

FvD

CDA

CU

PVV

D66

SP

SGP

PvdA

50PLUS

VVD

PvdD

Van Haga

GL

vKA

DENK


Nr. 139 MOTIE VAN DE LEDEN VAN AALST EN HELDER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • Nederlandse banken voetbalclubs niet langer als klant willen nemen;

  • Nederlandse voetbalclubs daardoor hun financiële zaken in het buitenland zullen gaan doen;

  • dit mogelijk leidt tot een verminderd zicht op de financiële handelingen van clubs;

verzoekt de regering, om te onderzoeken hoe de onbedoelde neveneffecten van het antiwitwasbeleid in de sport kunnen worden tegengegaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst

Helder