Stemming

Motie van het lid Westerveld over geoormerkte financiering voor de periode tot de wet in werking treedt

47,0 %
53,0 %


PVV

VVD

GL

PvdD

SGP

D66

PvdA

vKA

50PLUS

SP

DENK

CU

Van Haga

FvD

CDA


Nr. 103 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering werkt aan een aantal wettelijke wijzigingen;

constaterende dat het jarenlang duurt voor een wetswijziging van kracht is;

constaterende dat er nu jongeren zijn met acute problemen en zij niet op een wetswijziging kunnen wachten;

overwegende dat de sector op korte termijn behoefte heeft aan concrete afspraken met betrekking tot tarieven, regionale samenwerking, administratieve lasten, arbeidsmarktbeleid en transformatieplannen;

verzoekt de regering, om concrete afspraken met gemeenten, jeugdzorgorganisaties, vakbonden en jongeren te maken en hier ook een geoormerkte financiering aan te koppelen voor de periode totdat de wet in werking treedt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld


Motie van het lid Westerveld over geoormerkte financiering voor de periode tot de wet in werking treedt

2019-11-18
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-103.html