Stemming

Motie van de leden Raemakers en Dik-Faber over het beschikbaar blijven van AYA-zorg en het AYA-zorgnetwerk

100,0 %
0,0 %


vKA

Van Haga

D66

FvD

SP

CU

PvdA

GL

DENK

PVV

PvdD

50PLUS

VVD

CDA

SGP


Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN RAEMAKERS EN DIK-FABER

Voorgesteld 31 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat jaarlijks 2.700 adolescenten en jongvolwassenen tussen de 18 en 35 jaar kanker krijgen;

constaterende dat zij daarbij te maken krijgen met leeftijdsspecifieke problemen, onder meer op het gebied van opleiding, werk, relaties en fertiliteit, die vragen om specifieke aandacht;

constaterende dat daarom het Nationaal AYA «Jong & Kanker» Zorgnetwerk is opgericht en er in verschillende universitaire en algemene ziekenhuizen projecten lopen waarbij de kankerzorg succesvol wordt gecombineerd met psychosociale ondersteuning door een AYA-zorgteam;

overwegende dat, ondanks het succes van het AYA-zorgnetwerk en de AYA-zorgteams, de financiële continuïteit van de AYA-zorg nog onzeker is;

verzoekt de regering, om samen met de NFU en NVZ te zorgen dat de AYA-zorg en het AYA-zorgnetwerk ook voor de toekomst beschikbaar zullen blijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Raemakers

Dik-Faber


Motie van de leden Raemakers en Dik-Faber over het beschikbaar blijven van AYA-zorg en het AYA-zorgnetwerk

2019-10-31
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU), Rens Raemakers (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-59.html