Kamerstuk 35300-XVI-121

Gewijzigde motie van de leden Bergkamp en Diertens over een verbeterplan voor de jeugdhulp en opvang voor lhbti-jongeren (t.v.v. 35300-XVI-114)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Gepubliceerd: 26 november 2019
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66), Antje Diertens (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-121.html
ID: 35300-XVI-121
Origineel: 35300-XVI-114

98,0 %
2,0 %

PVV

VVD

D66

SP

DENK

vKA

PvdA

CU

Van Haga

GL

FvD

50PLUS

PvdD

SGP

CDA


Nr. 121 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN DIERTENS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 114

Voorgesteld 26 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet zich met het actieprogramma actief inzet voor het terugdringen van knelpunten voor zwerfjongeren;

overwegende dat onderzoek laat zien dat jeugdhulpverleners de vraagstukken en problemen van dak- en thuisloze lhbti-jongeren vaak onvoldoende in beeld hebben;

verzoekt de regering, om in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen, belangenorganisaties, Jeugdzorg Nederland en de opvang om te komen tot een verbeterplan voor de jeugdhulp en opvang voor lhbti-jongeren, en de Kamer hier medio 2020 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Diertens