Stemming

Amendement van het lid Bergkamp over middelen voor een informatiepakket voor mantelzorgers

99,3 %
0,7 %


GL

CU

PvdA

VVD

Van Haga

DENK

SP

PvdD

PVV

50PLUS

SGP

FvD

CDA

vKA

D66


Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP

Ontvangen 30 oktober 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 500 (x € 1.000).

II

In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt in 2020 een bedrag van 500.000 euro vrijgemaakt voor de ontwikkeling van een informatiepakket voor mantelzorgers, zodat zij proactief bereikt worden en tijdig op de hoogte zijn van landelijke en lokale ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers.

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en vormen een mooie aanvulling op de professionele zorg. Uit SCP-onderzoek blijkt dat 1 op de 3 Nederlanders mantelzorg verleent (circa 4,4 miljoen mantelzorgers) waarvan 750.000 dit zowel langdurig (meer dan 3 maanden) als intensief (meer dan 8 uur per week) doet. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat 8,6% van de mantelzorgers zich zwaar belast voelt, hetgeen ertoe kan leiden dat de mantelzorger omvalt. Lokaal (gemeenten), regionaal (zorgkantoren) en landelijk (zorgverzekeraars en rijksoverheid) wordt op diverse manieren gewerkt aan de ondersteuning van mantelzorgers. Op deze mantelzorgondersteuning wordt alleen, zo blijkt uit het SCP-onderzoek, vaak pas een beroep gedaan indien er al sprake is van zware overbelasting. Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen en daarom is het belangrijk dat mantelzorgers tijdig weten waar zij kunnen aankloppen voor mantelzorgondersteuning. De indiener stelt daarom voor een informatiepakket te ontwikkelen zodat mantelzorgers proactief worden bereikt. Deze mantelzorginformatiebox zou ontwikkeld moeten worden in samenspraak met gemeenten, zorgkantoren en MantelzorgNL. De verspreiding van de mantelzorginformatiebox zal lopen via mantelzorgsteunpunten alsmede zorgverleners die met mantelzorgers in contact komen zoals (huis)artsen en wijkverpleegkundigen. De mantelzorginformatiebox zou algemene informatie moeten bevatten zoals wat het betekent om mantelzorger te zijn en waar iemand op moet letten, aangevuld met specifieke informatie die van toepassing is op de lokale ondersteuning, zoals vormen van respijtzorg die een gemeente aanbiedt of andersoortige mantelzorgondersteuning. De mantelzorginformatiebox kan zo de mantelzorger stimuleren om op tijd en bij de juiste instanties aan de bel te trekken, waardoor de kans op overbelasting afneemt. Dekking wordt gevonden in het niet-juridisch verplichte deel van artikel 3.

Bergkamp


Amendement van het lid Bergkamp over middelen voor een informatiepakket voor mantelzorgers

2019-10-30
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-22.html