Stemming

Motie van de leden Van der Staaij en Bergkamp over bezien hoe het feitenonderzoek en de rechterlijke toets in andere Europese landen zijn vormgegeven

87,2 %
12,8 %


PVV

DENK

Van Haga

CDA

50PLUS

SGP

SP

PvdD

vKA

CU

GL

PvdA

D66

FvD

VVD


Nr. 116 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN BERGKAMP

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor een deugdelijk stelsel van jeugdbescherming zowel een compacte onderzoeksfunctie als een stevige rechterlijke toets vereist is;

constaterende dat de jeugdbescherming in Nederland veel schakels kent, terwijl de rechterlijke toets regelmatig beperkt is;

verzoekt de regering, met het oog op de door de inspectie wenselijk geachte verkorting van de keten van jeugdbescherming ook te bezien hoe in andere Europese landen het feitenonderzoek en de rechterlijke toets zijn vormgegeven, en de Kamer gelijktijdig met de resultaten van de pilots te informeren over de lessen hieruit voor het Nederlandse stelsel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Bergkamp


Motie van de leden Van der Staaij en Bergkamp over bezien hoe het feitenonderzoek en de rechterlijke toets in andere Europese landen zijn vormgegeven

2019-11-18
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP), Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-116.html