Stemming

Amendement van het lid Ploumen over 30 miljoen voor kraamverzorgenden

32,7 %
67,3 %


FvD

GL

CU

D66

PVV

PvdD

CDA

50PLUS

DENK

SGP

Van Haga

VVD

vKA

PvdA

SP


Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID PLOUMEN

Ontvangen 31 oktober 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Curatieve zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 30.000 (x € 1.000).

II

In artikel 11 Nog onverdeeld worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 30.000 (x € 1.000).

Toelichting

Als prille ouder wil je zeker zijn van goede zorg voor je pasgeboren baby. Goede zorg begint bij mensen, de zorgprofessionals die hard werken om ouder en kind een goede start te bieden. De kraamverzorgenden dreigen nu kopje onder te gaan. Een tekort aan collega’s, een oplopende werkdruk en lage salarissen dreigt hen de das om te doen. Dit amendement beoogt een overbruggingsregeling voor de tarieven kraamzorguren te bewerkstelligen in aanloop naar het kostenonderzoek van de NZA dat pas effect zal hebben op de tarieven van 2020.

Dekking wordt gevonden in een verlaging van artikel 11 in de vorm van een taakstelling die in de loop van het jaar 2020 weer opgevuld kan worden met onderuitputting op de begroting.

Ploumen


Amendement van het lid Ploumen over 30 miljoen voor kraamverzorgenden

2019-10-31
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Lilianne Ploumen (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-27.html