Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 20 februari 2014
Status: Aangenomen
Verslag
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Brief regering
Amendement
Stemmen - aangenomen
Amendement
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Brief regering
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Nota van wijziging
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Nota van wijziging
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Nota van wijziging
Brief regering
Verslag
Brief regering
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Stemmen - uitstellen
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Nota van wijziging
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Motie (gewijzigd/nader)
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Agenderen - stemmingen
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Nota van wijziging
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Motie (gewijzigd/nader)
Behandeling wordt voortgezet
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Verslag van een schriftelijk overleg
Amendement
Brief regering
Amendement
Amendement
Amendement
Leveren inbreng
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Inbreng - schriftelijk overleg (v.s.o.)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport