Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 20 februari 2014
Status: Aangenomen
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Gewijzigde motie (nader)
Brief regering
Amendement
Brief regering
Brief regering
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Nota van wijziging
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Nota van wijziging
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Nota van wijziging
Brief regering
Verslag
Brief regering
Verslag van een wetgevingsoverleg
Verslag van een wetgevingsoverleg
Nota van wijziging
Motie
Nota van wijziging
Motie
Amendement
Verslag van een schriftelijk overleg
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Brief regering
Advies Raad van State en nader rapport